چی بخرم ؟ از کجا بخرم ؟لوازم آزمایشگاهی بهسازان

خرید صحیح و درست ، یکی ازدغدغه های همه ماست، همه دوست دارند بهترین کالا را با پایین ترین قیمت تهیه کنند ولی آیا همیشه بهترین ،ارزانترین است؟ یا گرانترین؟دراین نوشتارسعی داریم به پاسخ این سوالات بپردازیم.

هیچ کس نمیگوید ماست من ترش است

به هرصورت ، فروشنده ها سعی دارند بگویند ، که کالای آنها بهترین است، و با بهترین قیمت ارائه میشود، البته تحقیق این امر چندان سخت نیست، لیکن پس ازانجام خرید،خریدارمتوجه کیفیت کالا میشود،که دیگر دیرشده است.البته راه هایی وجود دارد که خریدار بتواند اطمینان بیشتری پیدا کند.

بررسی پارامتر های کیفی

مشتری میتواند با بررسی ظاهر دستگاه دید اندکی نسبت به محصول پیدا کند،لیکن امکان تحقیق در خصوص جزئیات فنی و قطعات استفاده شده داخل دستگاه به این آسانی امکان پذیر نیست.لذا میتوان ازفروشنده درخواست کرد که رضایت نامه مشتریان قبلی یا فهرستی ازخریداران دستگاه را برای تحقیق بیشتر ارائه کند.

اخذ ضمانت کتبی نیز میتواند باعث اطمینان خاطر بیشتر مشتری درخصوص تجهیزات گردد، همچنین میتوان با مجبور کردن فروشنده به انجام کالیبراسیون محصول ، توسط شرکتهای کالیبراسیون معتبر،ازبرآورده سازی حداقل های موردنیاز،برای محصول اطمینان حاصل کرد.

گرچه باید به این نکته توجه کرد که وجودگواهی کالیبره به خودی خود کافی نیست، چون شرکتهای کالیبراسیون ،تطابق کالا بااستانداردراگواهی نمیکنند،آنها صرفا مقدارکمیتهای قرادت شده توسط تجهیزات مرجع را بامقادیردستگاه مقایسه واعلام میکنندو صحت سنجی تطابق این نتایج با استانداردها به عهده فروشنده و خریداراست،لذا خریدار بایست صرفا به وجودگواهی بسنده نکند،و کنترل کند که آیا مقادیرموجوددرگواهی نامه ارائه شده توسط مشتری با رواداری های مندرج دراستاندارد یکی است؟ برای این امردرصورت نبودتخصص لازم میتوان ازتبحر مشاوران استفاده کرد.

بررسی صلاحیت فروشنده:

بسیاری ازفروشندگان ،خودراشرکتهایی معرفی میکنندکه سالیان سال است دراین زمینه ،مشغول فعالیت هستند،وطبعا مانند کلیه اشخاص حقوقی دربرابر قانون وخریداران،مسئول میباشند، غافل ازاینکه بسیاری ازسایتهای تبلیغاتی اینترنتی مدعی شرکت بودن،اصالتا ثبت شده نیستندو صرفا نام های تجاری هستند که توسط اشخاص حقیقی استفاده میشود. برای بررسی درستی ادعای فروشندگان ،کافیست نام آنها رادرسامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به ادرس زیرجستجو کنید:

http://ilenc.ir/ سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

یک جستجوی ساده، به راحتی میتواندشرکتهای جعلی را مشخص نماید، به هرشکل اشخاصی که با جعل عنوان شرکت،اقدام به جلب مشتری مینمایند و برای فرارازمسئولیتهای قانونی دربرابر دولت و مردم،با جعل عنوان اقدام به فعالیت مینمایند شایسته اطمینان مشتری برای خرید نیستند.

بررسی گواهی های شرکت شامل:

  1. آگهی تاسیس و ثبت وآخرین تغییرات
  2. دارابودن کارت بازرگانی
  3. دارا بودن پروانه ازمراجع رسمی
  4. دارابودن گواهی نمایندگی ازمرکزاصناف
  5. دارابودن کداقتصادی

ازحداقل هایی است که شرکتهای فروشنده ،مدعی ارائه خدمات باید داراباشند.

اغواکردن مشتری با وعده های انجام نشدنی

برخی فروشندگان با مطرح کردن ،دوره های گارانتی وضمانت طولانی مدت و خارج ازعرف سعی دراغواکردن مشتری دارند،درحالیکه درعمل قادربه انجام آن نخواهند بود،عرف دوره ضمانت دردنیا یک سال است، که بعضی شرکتها برای تشویق مشتری آنرا به 18 الی 24ماه هم افزایش میدهند،اما ادعای ارائه 5 سال و 10 سال و…. و برای تجهیزات داخلی ویا خارجی که ،ورود اصل شان هم درسایه تحریم ها با مشکل روبروست،یک وعده توخالی بیش نیست.

درروزگاری که دروغ ، سعی میکند جای حقیقت را بگیرد،باکمی هوشیاری ، میتوان بهترین تصمیم را گرفت.