نوشته‌ها

آزمایش درجه نفوذ قیر،کلیات،دلایل بروز خطا و نحوه رفع آن

آزمایش درجه نفوذ

آزمایش درجه نفوذ یکی از آزمایشهای رایج جهت طبقه بندی انواع قیر می باشد . این آزمایش بر مبنای نفوذ سوزن استاندارد در داخل نمونه قیر و در دمای معین و تحت وزن معین طراحی گردیده است

از آنجاکه پارامترهای  گوناگونی در بدست آمدن نتایج این آزمایش دخیل هستند ، عدم توجه به این پارامترها ممکن است، باعث بدست آمدن نتایج نادرست گردد .

شرایط وتجهیزات لازم

1-     استفاده از تجهیزات استاندارد شامل سوزن نفوذ قیر با وزن 2.5 گرم دستگاه با قابلیت اعمال وزن دینامیکی100 گرم هنگام نفوذ

2-     تامین شرایط دمایی استاندارد مثلا 25 درجه با بازه خطایی استاندارد (0.1درجه) توسط حمام یخچال دارو نیز حمام درمحل سوزن

ادامه مطلب